HNO Berlin Prenzlauer Berg: Praxis Dr. Heike Bauhuis und Paschalis Chlopsidis

Καλωσή??θατε στην ιστοσελίδα του ωτο??ινολα??υγγολογικο?? μας ιατ??είου στο Prenzlauer Berg. Ο καθηγητής  Prof. Dr. O. König και η ομάδα του π??οσφέ??ουν τις ιατ??ικές τους υπη??εσίες σε όλο της φάσμα της ωτο??ινολα??υγγολογίας καθώς και σε εξειδικευμένα πεδία, όπως η διάγνωση και θε??απεία των διατα??αχών κατάποσης  καθώς και η θε??απεία της υπνικής άπνοιας.

Ενημε??ωθείτε στο πα??ακάτω κείμενο λεπτομε??ώς σχετικά με τις ιατ??ικές υπη??εσίες που πα??έχονται στο ιατ??είο μας. Ραντεβο?? για την επίσκεψή σας στο ιατ??είο μας μπο??είτε να κλείσετε τηλεφωνικά στο νο??με??ο 030-4234323 ή γ??άφοντας το μήνυμα σας στη φό??μα επικοινωνίας (Kontaktformular).

Μπο??είτε να μας επισκεφθείτε επίσης μετά την ε??γασία σας, κάθε Τ??ίτη απόγευμα μέχ??ι της 19:00 με π??ογ??αμματισμένο ??αντεβο??.

Με αυτό τον τ??όπο επιθυμο??με να διευκολ??νουμε ασθενείς που ε??γάζονται μέχ??ι α??γά το απόγευμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας επισκεφθο??ν κατά τη διά??κεια του π??ωινο?? μας ιατ??είου.

HNO Berlin Prenzlauer Berg: Ιατ??είο για τη θε??απέια ωτο??ινολα??υγγολογικών παθήσεων

Επιθυμο??με να π??οσφέ??ουμε στο ιατ??είο μας μια εξατομικευμένη αντιμετώπιση του π??οβλήματός σας, βασισμένη σε μια σχέση εμπιστοσ??νης. Σ??γχ??ονες διαγνωστικές μέθοδοι και θε??απείες αποτελο??ν τη βάση μιας επιτυχημένης αντιμετώπισης των ωτο??ινολα??υγγολογικών παθήσεων. Θα μας χα??οποιήσει ιδιαίτε??α η επίσκεψή σας, ενδεχομένως και των παιδιών σας στο ιατ??είο μας.

Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με τις ιατ??ικές υπη??εσίες που σχετίζονται με το γενικό φάσμα της ωτο??ινολα??υγγολογίας. Στις πιο συνηθισμένες παθήσεις  που απαιτο??ν αντιμετώπιση στην ΩΡΛ, ανήκουν η ??ινίτιδα (κλειστή μ??τη, κακή αναπνοή), πολ??ποδες της ??ινός, φλεγμονές του μέσου ωτός, αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κ??εατάκια), αμυγδαλίτιδες, αλλε??γίες καθώς και π??οβλήματα που σχετίζονται με το ??οχαλητό.

Επιπλέον, η ΩΡΛ πε??ιλαμβάνει την αντιμετώπιση πε??αιτέ??ω παθήσεων της πε??ιοχής της κεφαλής και του τ??αχήλου, τις οποίες θα σας πα??ουσιάσουμε πα??ακάτω. Σημαντικό είναι για μας να αφιε??ώσουμε τον απα??αίτητο χ??όνο και την π??οσοχή που χ??ειάζεται, ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το π??όβλημά σας.

HNO Berlin Prenzlauer Berg: Αντιμετώπιση και θε??απέια παθήσεων σε νεογνά λκαι παιδιά

Στο ιατ??είο μας ασχολο??μαστε με τη διάγνωση και θε??απεία παθήσεων στα νεογνά, παιδιά και νέους. Είναι δυνατός ο έλεγχος της ακοής σε νεογνά, έτσι να π??οληφθο??ν μετέπειτα π??οβλήματα που σχετίζοναι με διατα??αχές της ακοής. Οι παθήσεις αυτές μπο??ο??ν να διαγνωστο??ν και να θε??απευθο??ν έγκαι??α και αποτελεσματικά.

Στην παιδική ηλικία εμφανίζονται συχνά λοιμώξεις στην πε??ιοχή της κεφαλής και του τ??αχήλου, που μπο??εί να οδηγήσουν, αν δεν θε??απευθο??ν σωστά, σε επιπλοκές. Αν το παιδί σας είναι συχνά κ??υωμένο (πάνω από 3 φο??ές το χ??όνο), αν έχετε την αίσθηση ότι δεν ακο??ει καλά, αν συχνά πα??απονιέται για πόνο στο αυτί του, επισκεφθείτε μας στο ιατ??είο μας για έναν εμπε??ιστατωμένο έλεγχο.

Σε πε??ίπτωση που είναι αναγκαία μια πε??αιτέ??ω χει??ου??γική θε??απεία, π??αγματοποιο??με επεμβάσεις όπως η τοποθέτηση σωληνίσκων αε??ισμο??, η αδενοτομή, η σμίκ??υνση των αμυγδαλών καθώς και επεμβάσεις σε πε??ίπτωση κοντο?? χαλινο?? της γλώσσας και των χειλεών. Οι επεμβάσεις αυτές δεν απαιτο??ν την πα??αμονή στο νοσοκομείο. Η εξέταση και θε??απεία των παιδιών γίνεται πάντα σε ευχά??ιστο κλίμα, έτσι ώστε να αισθάνονται άνετα κατά την επίσκεψη και πα??αμονή τους στο ιατ??είο μας.

Επεμβάσεις και θε??απεία παθήσεων που σχετίζονται με το ??οχαλητό και την άπνοια – HNO Berlin Prenzlauer Berg

Το ??οχαλητό, α??κετά συχνά, δεν αντιμετωπίζετα με τον σωστό τ??όπο. Είναι σ??νηθες το φαινόμενο δ??ο σ??ντ??οφοι να κοιμο??νται σε διαφο??ετικό δωμάτιο και να μην ζητο??ν τη συμβουλή και τη βοήθεια ενός ειδικο??.

Πολλοί ασθενέις δεν γνω??ίζουν πως το επίμονο ??οχαλητό επιδ??ά α??νητικά στην υγεία τους και μπο??εί να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση π??οβλημάτων, που σχετίζονται για πα??άδειγμα με το κα??διοαναπνευστικό τους σ??στημα. Πολλά αίτια που ευθ??νονται για το ??οχαλητό μπο??ο??ν να αντιμετωπιστο??ν αποτελεσματικά με τη βοήθεια χει??ου??γικών επεμβάσεων, όπως η σκολίωση του ??ινικο?? διαφ??άγματος, οι παθήσεις των πα??α??ίνιων κόλπων καθώς και η υπε??τ??οφία στην πε??ιοχή των αμυγδαλών, της σταφυλής και της υπε??ώας.

Σε πε??ίπτωση που ταλαιπω??είστε από ??οχαλητό, επισκεφθείτε μας για μια εμπε??ιστατωμένη κλινική εξέταση και αντιμετώπιση του π??οβλήματος.

Θε??απεια διατα??αχών της φώνησης και της ομιλίας σε νέους και ενήλικε

Οι παθήσεις της φώνησης και της ομιλίας μπο??ο??ν να έχουν ποικίλα αίτια. Ανεξά??τητα αν εμφανίζονται σε παιδιά ή ενήλικες, π??έπει να αντιμετωπιστο??ν με σοβα??ότητα. Η επίσκεψη στων ΩΡΛ είνια το π??ώτο βήμα στην αντιμετώπισή τους.

Επισκεφθείτε το ιατ??είο μας και ζητήστε τη συμβουλή του Καθηγητή Prof. Dr. O. König και της ομάδας του.  Ως ειδικοί ωτο??ινολα??υγγολόγοι καθώς και με την πε??αιτέ??ω εξειδίκευση του Καθηγητή Prof. Dr. O. König στη φωνιατ??ική και την παιδο- ακουολογία, είμαστε σε θέση να π??οσφέ??ουμε μια ολοκλη??ώμενη π??οσέγγιση στη διάγνωση και θε??απεία παθήσεων της ακοής, της ισο????οπίας, της φωνής και της ομιλίας σε παιδιά και ενήλικες.

Π??οσφέ??ουμε σ??γχ??ονες διαγνωστικές μεθόδους , και τη δυνατότητα θε??απείας συντη??ητκή και χει??ου??γική σε παθήσεις της φωνής και ομιλίας, σε παιδιά και ενήλικες.

Επιπ??οσθέτως είμαστε εξειδικευμένοι στη διάγνωση και θε??απεία διατα??αχών της κατάποσης καθώς και σε επεμβάσεις στην πε??ιοχή του λά??υγγα για τη βελτίωση της φωνής, ειδικά σε ασθενείς που επαγγελματικά κάνουν έντονη χ??ήση της φωνής τους.

Αλλε??γικά Τεστ και θε??απεία απευαισθητοποίησης στο ιατ??είο μας στο Prenzlauer Berg

Οι αλλε??γίες αποτελο??ν στις μέ??ες  ένα π??όβλημα που συνεχώς διογκώνεται. Η αλλαγή του κλίματος ευνοεί την εκδήλωση αλλε??γιών, που σχετίζονται με τη σκόνη, τα τ??όφιμα ή τη γ????η.

Στο ιατ??είο μας π??αγματοποιο??με αλλε??γικά τεστ (δε??ματολογικά, αιματολογικές εξετάσεις) για τη διάγνωση αλλε??γικών παθήσεων. Επιπ??οσθέτως, στις πε??ιπτώσεις που ενδείκνυται π??αγματοποιο??με θε??απείες απευαισθητοποίησης έναντι των αλλε??γιογόνων.

Αν πα??ουσιάζεται συμπτώματα αλλε??γίας, απευθυνθείτε σε μας για την ολοκλη??ωμένη αντιμετώπιση του π??οβλήματός σας.

HNO Berlin Prenzlauer Berg: Ενδοσκόπηση του λά??υγγα, π??όληψη κα??κίνου

Το κάπνισμα και το αλκοόλ ανήκουν στους πιο σημαντικο??ς π??οδιαθεσικο??ς πα??άγοντες  για την εμφάνιση κα??κίνου στην πε??ιοχή της κεφαλής και του τ??αχήλου. Αν ανήκετε σε μια από τις ομάδες κινδ??νου, συνιστο??με τον συστηματικό έλεγχο του λά??υγγα με τη μέθοδο της ενδοσκόπησης.

Το π??όβλημα που πα??ουσιάζεται στις ογκολογικές παθήσεις της κεφαλής και του τ??αχήλου σχετίζεται συχνά με την καθυστε??ημένη εμφάνιση συμπτωμάτων. Η επιτυχής αντιμετώπιση του κα??κίνου μπο??εί να π??αγματοποιηθεί με χει??ου??γική επέμβαση και άλλες μεθόδους, αλλά η π??όληψή αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αντιμετώπισής του.

Η εξέταση είναι σ??ντομη και μπο??εί να οδηγήσει στη διάγνωση παθήσεων που μπο??εί να υποκ????πτονται.  Είμαστε στη διάθεσή σας στο ιατ??είο μας για να σας ενημε??ώσουμε αναλυτικά για τη σημασία και την αξία της π??όληψης.

Ο τ??όπος με τον οποίο μπο??είτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο νο??με??ο 030-4234323 είτε χ??ησιμοποιώντας τη φό??μα επικοινωνίας.

Θα χα??ο??με ιδιαίτε??α για την εμπιστοσ??νη σας και για την ευκαι??ία που θα έχουμε να συζητήσουμε και να σας συμβουλε??σουμε για τα π??οβλήματα που σας απασχολο??ν.