HNO Berlin Prenzlauer Berg: Praxis Merit Krause und Paschalis Chlopsidis

Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του ωτορινολαρυγγολογικο μας ιατρείου στο Prenzlauer Berg. Ο καθηγητής  Prof. Dr. O. König και η ομάδα του προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες σε όλο της φάσμα της ωτορινολαρυγγολογίας καθώς και σε εξειδικευμένα πεδία, όπως η διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών κατάποσης  καθώς και η θεραπεία της υπνικής άπνοιας.

Ενημερωθείτε στο παρακάτω κείμενο λεπτομερώς σχετικά με τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στο ιατρείο μας. Ραντεβού για την επίσκεψή σας στο ιατρείο μας μπορείτε να κλείσετε τηλεφωνικά στο νούμερο 030-4234323 ή γράφοντας το μήνυμα σας στη φόρμα επικοινωνίας (Kontaktformular).

Μπορείτε να μας επισκεφθείτε επίσης μετά την εργασία σας, κάθε Τρίτη απόγευμα μέχρι της 19:00 με προγραμματισμένο ραντεβού.

Με αυτό τον τρόπο επιθυμούμε να διευκολύνουμε ασθενείς που εργάζονται μέχρι αργά το απόγευμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας επισκεφθούν κατά τη διάρκεια του πρωινού μας ιατρείου.

HNO Berlin Prenzlauer Berg: Ιατρείο για τη θεραπέια ωτορινολαρυγγολογικών παθήσεων

Επιθυμούμε να προσφέ??ουμε στο ιατρείο μας μια εξατομικευμένη αντιμετώπιση του προβλήματός σας, βασισμένη σε μια σχέση εμπιστοσύνης. Σύγχρονες διαγνωστικές μέθοδοι και θεραπείες αποτελούν τη βάση μιας επιτυχημένης αντιμετώπισης των ωτορινολαρυγγολογικών παθήσεων. Θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα η επίσκεψή σας, ενδεχομένως και των παιδιών σας στο ιατρείο μας.

Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με τις ιατρικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το γενικό φάσμα της ωτορινολαρυγγολογίας. Στις πιο συνηθισμένες παθήσεις  που απαιτούν αντιμετώπιση στην ΩΡΛ, ανήκουν η ρινίτιδα (κλειστή μύτη, κακή αναπνοή), πολύποδες της ρινός, φλεγμονές του μέσου ωτός, αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια), αμυγδαλίτιδες, αλλεργίες καθώς και προβλήματα που σχετίζονται με το ροχαλητό.

Επιπλέον, η ΩΡΛ περιλαμβάνει την αντιμετώπιση περαιτέρω παθήσεων της περιοχής της κεφαλής και του τραχήλου, τις οποίες θα σας παρουσιάσουμε παρακάτω. Σημαντικό είναι για μας να αφιερώσουμε τον απαραίτητο χρόνο και την προσοχή που χρειάζεται, ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το πρόβλημά σας.

HNO Berlin Prenzlauer Berg: Αντιμετώπιση και θεραπέια παθήσεων σε νεογνά και παιδιά

Στο ιατρείο μας ασχολούμαστε με τη διάγνωση και θεραπεία παθήσεων στα νεογνά, παιδιά και νέους. Είναι δυνατός ο έλεγχος της ακοής σε νεογνά, έτσι να προληφθούν μετέπειτα προβλήματα που σχετίζοναι με διαταραχές της ακοής. Οι παθήσεις αυτές μπορούν να διαγνωστο΄θν και να θεραπευθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Στην παιδική ηλικία εμφανίζονται συχνά λοιμώξεις στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου, που μπορεί να οδηγήσουν, αν δεν θεραπευθούν σωστά, σε επιπλοκές. Αν το παιδί σας είναι συχνά κρυωμένο (πάνω από 3 φορές το χρόνο), αν έχετε την αίσθηση ότι δεν ακούει καλά, αν συχνά παραπονιέται για πόνο στο αυτί του, επισκεφθείτε μας στο ιατρείο μας για έναν εμπεριστατωμένο έλεγχο.

Σε περίπτωση που είναι αναγκαία μια περαιτέρω χειρουργική θεραπεία, πραγματοποιούμε επεμβάσεις όπως η τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού, η αδενοτομή, η σμίκρυνση των αμυγδαλών καθώς και επεμβάσεις σε περίπτωση κοντού χαλινού της γλώσσας και των χειλεών. Οι επεμβάσεις αυτές δεν απαιτούν την παραμονή στο νοσοκομείο. Η εξέταση και θεραπεία των παιδιών γίνεται πάντα σε ευχάριστο κλίμα, έτσι ώστε να αισθάνονται άνετα κατά την επίσκεψη και παραμονή τους στο ιατρείο μας.

Επεμβάσεις και θεραπεία παθήσεων που σχετίζονται με το ροχαλητό και την άπνοια – HNO Berlin Prenzlauer Berg

Το ροχαλητό, αρκετά συχνά, δεν αντιμετωπίζετα με τον σωστό τρόπο. Είναι σύνηθες το φαινόμενο δύο σύντροφοι να κοιμούνται σε διαφορετικό δωμάτιο και να μην ζητοούν τη συμβουλή και τη βοήθεια ενός ειδικού.

Πολλοί ασθενέις δεν γνωρίζουν πως το επίμονο ροχαλητό επιδ??ά α??νητικά στην υγεία τους και μπο??εί να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση π??οβλημάτων, που σχετίζονται για πα??άδειγμα με το κα??διοαναπνευστικό τους σ??στημα. Πολλά αίτια που ευθ??νονται για το ??οχαλητό μπο??ο??ν να αντιμετωπιστο??ν αποτελεσματικά με τη βοήθεια χει??ου??γικών επεμβάσεων, όπως η σκολίωση του ??ινικο?? διαφ??άγματος, οι παθήσεις των πα??α??ίνιων κόλπων καθώς και η υπε??τ??οφία στην πε??ιοχή των αμυγδαλών, της σταφυλής και της υπε??ώας.

Σε πε??ίπτωση που ταλαιπω??είστε από ??οχαλητό, επισκεφθείτε μας για μια εμπε??ιστατωμένη κλινική εξέταση και αντιμετώπιση του π??οβλήματος.

Θε??απεια διατα??αχών της φώνησης και της ομιλίας σε νέους και ενήλικε

Οι παθήσεις της φώνησης και της ομιλίας μπο??ο??ν να έχουν ποικίλα αίτια. Ανεξά??τητα αν εμφανίζονται σε παιδιά ή ενήλικες, π??έπει να αντιμετωπιστο??ν με σοβα??ότητα. Η επίσκεψη στων ΩΡΛ είνια το π??ώτο βήμα στην αντιμετώπισή τους.

Επισκεφθείτε το ιατ??είο μας και ζητήστε τη συμβουλή του Καθηγητή Prof. Dr. O. König και της ομάδας του.  Ως ειδικοί ωτο??ινολα??υγγολόγοι καθώς και με την πε??αιτέ??ω εξειδίκευση του Καθηγητή Prof. Dr. O. König στη φωνιατ??ική και την παιδο- ακουολογία, είμαστε σε θέση να π??οσφέ??ουμε μια ολοκλη??ώμενη π??οσέγγιση στη διάγνωση και θε??απεία παθήσεων της ακοής, της ισο????οπίας, της φωνής και της ομιλίας σε παιδιά και ενήλικες.

Π??οσφέ??ουμε σ??γχ??ονες διαγνωστικές μεθόδους , και τη δυνατότητα θε??απείας συντη??ητκή και χει??ου??γική σε παθήσεις της φωνής και ομιλίας, σε παιδιά και ενήλικες.

Επιπ??οσθέτως είμαστε εξειδικευμένοι στη διάγνωση και θε??απεία διατα??αχών της κατάποσης καθώς και σε επεμβάσεις στην πε??ιοχή του λά??υγγα για τη βελτίωση της φωνής, ειδικά σε ασθενείς που επαγγελματικά κάνουν έντονη χ??ήση της φωνής τους.

Αλλε??γικά Τεστ και θε??απεία απευαισθητοποίησης στο ιατ??είο μας στο Prenzlauer Berg

Οι αλλε??γίες αποτελο??ν στις μέ??ες  ένα π??όβλημα που συνεχώς διογκώνεται. Η αλλαγή του κλίματος ευνοεί την εκδήλωση αλλε??γιών, που σχετίζονται με τη σκόνη, τα τ??όφιμα ή τη γ????η.

Στο ιατ??είο μας π??αγματοποιο??με αλλε??γικά τεστ (δε??ματολογικά, αιματολογικές εξετάσεις) για τη διάγνωση αλλε??γικών παθήσεων. Επιπ??οσθέτως, στις πε??ιπτώσεις που ενδείκνυται π??αγματοποιο??με θε??απείες απευαισθητοποίησης έναντι των αλλε??γιογόνων.

Αν πα??ουσιάζεται συμπτώματα αλλε??γίας, απευθυνθείτε σε μας για την ολοκλη??ωμένη αντιμετώπιση του π??οβλήματός σας.

HNO Berlin Prenzlauer Berg: Ενδοσκόπηση του λά??υγγα, π??όληψη κα??κίνου

Το κάπνισμα και το αλκοόλ ανήκουν στους πιο σημαντικο??ς π??οδιαθεσικο??ς πα??άγοντες  για την εμφάνιση κα??κίνου στην πε??ιοχή της κεφαλής και του τ??αχήλου. Αν ανήκετε σε μια από τις ομάδες κινδ??νου, συνιστο??με τον συστηματικό έλεγχο του λά??υγγα με τη μέθοδο της ενδοσκόπησης.

Το π??όβλημα που πα??ουσιάζεται στις ογκολογικές παθήσεις της κεφαλής και του τ??αχήλου σχετίζεται συχνά με την καθυστε??ημένη εμφάνιση συμπτωμάτων. Η επιτυχής αντιμετώπιση του κα??κίνου μπο??εί να π??αγματοποιηθεί με χει??ου??γική επέμβαση και άλλες μεθόδους, αλλά η π??όληψή αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αντιμετώπισής του.

Η εξέταση είναι σ??ντομη και μπο??εί να οδηγήσει στη διάγνωση παθήσεων που μπο??εί να υποκ????πτονται.  Είμαστε στη διάθεσή σας στο ιατ??είο μας για να σας ενημε??ώσουμε αναλυτικά για τη σημασία και την αξία της π??όληψης.

Ο τ??όπος με τον οποίο μπο??είτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο νο??με??ο 030-4234323 είτε χ??ησιμοποιώντας τη φό??μα επικοινωνίας.

Θα χα??ο??με ιδιαίτε??α για την εμπιστοσ??νη σας και για την ευκαι??ία που θα έχουμε να συζητήσουμε και να σας συμβουλε??σουμε για τα π??οβλήματα που σας απασχολο??ν.